vi

Hoạt động khuyến học

Giao Lộ thường xuyên đóng góp các quỹ học bổng cho các bạn học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Giao Lộ vẫn luôn đồng hành và hỗ trợ các hoạt động giáo dục.