vi
15/11/2023

Đầu tư vào Việt Nam: Tổng quan và tiềm năng hiện tại của FDI vào Việt Nam

Định nghĩa FDI

FDI hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài là khi một nhà đầu tư từ một quốc gia (quốc gia của nhà đầu tư) mua một tài sản ở một quốc gia khác (quốc gia thu hút đầu tư) cùng với quyền quản lý tài sản đó. Điều khác biệt giữa FDI với các công cụ tài chính khác nhau.

Doanh nghiệp FDI ở Việt Nam có hai loại hình chính: Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc doanh nghiệp liên doanh giữa đối tác nước ngoài và trong nước. Những hình thức doanh nghiệp FDI này ngày càng trở nên phổ biến khi nền kinh tế phát triển. Các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam có một số đặc điểm khác biệt như quy mô đầu tư vào Việt Nam có thể nhỏ hơn so với các nước nhận vốn FDI khác. Nguồn đầu tư chính vào Việt Nam chủ yếu đến từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Các quốc gia khác sẽ chiếm một phần nhỏ hơn trong đầu tư. Cuối cùng, phần lớn các doanh nghiệp FDI đều có quy mô vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp FDI này tập trung vào các lĩnh vực như sản xuất linh kiện điện tử, gia công may mặc, logistics,… Thông thường, đây là những lĩnh vực như xây dựng, đòi hỏi nguồn nhân lực lớn.

Tin liên quan

Đầu tư tại Việt Nam: Các ngành tiềm năng trong 2023 15/11/2023
Thương mại hiện đại và triển vọng tiêu dùng tại Việt Nam 15/11/2023